wmo
Vervoer

Voor wmo vervoer kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen regionaal en bovenregionaal wmo vervoer. Voor wmo vervoer bovenregionaal (buiten uw regio) kunt u een beroep doen op de Valys. Onder wmo vervoer vallen ook aanpassingen aan uw auto.

Voor wmo vervoer in uw regio kunt u gebruik maken van de regiotaxi. Uw gemeente verstrekt in bepaalde gevallen een regiotaxipas waarmee u tegen gereduceerd tarief kunt reizen in uw regio.

WMO vervoer aanvragen

Hoe kunt u wmo vervoer aanvragen? U maakt melding van uw vervoersbehoefte bij uw gemeente. Veelal kunt u melding maken via een formulier op de gemeentewebsite of u neemt contact op met het wijkteam.

De wmo-consulent zal uw situatie bespreken en beoordelen of u voor wmo vervoer in aanmerking komt. Uiterlijk acht weken na uw wmo-melding ontvangt u een besluit waarin wordt aangegeven of u in aanmerking komt voor wmo vervoer. Heeft u behoefte aan medisch vervoer, dan meldt u zich bij uw zorgverzekeraar.

WMO VERVOER

Aanvragen?

WMO hulpmiddel

Heeft u een wmo-hulpmiddel nodig om u te kunnen verplaatsen, dan kunt u daarvan melding maken bij de wmo-afdeling van uw gemeente. Veelvoorkomende wmo hulpmiddelen zijn: een handbewogen rolstoel, een sportrolstoel, een elektrische rolstoel, een aangepaste fiets (Van Raam) of scootmobiel (Solo).

Ook aanpassingen aan uw auto, bijvoorbeeld van de bediening, kunnen vergoed worden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

wmo vervoer

Bezwaar en Beroep

Heeft u een besluit ontvangen op uw aanvraag voor wmo vervoer en bent u het daarmee oneens, neemt u dan direct contact op met Van Niftrik Advocatuur. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar op 085 203 0903. Wij beoordelen het wmo vervoersbesluit en adviseren u over uw proceskansen en de eventuele proceskosten

GRATIS ORIËNTEREND GESPREK

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS.
NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.