WMO        Dagbesteding

Naast individuele begeleiding is het ook in bepaalde gevallen mogelijk om een vorm van dagbesteding of dagopvang te krijgen op grond van de wmo. Het doel van wmo dagbesteding kan zijn het verkleinen van het gevoel van eenzaamheid, het hebben van een zinvolle daginvulling of ter ontlasting van de mantelzorger.

Dagopvang is meestal aan de orde als iemand vanwege dementie of een andere verstandelijke beperking hele of halve dagen opvang buiten zijn vaste omgeving nodig heeft. Dagopvang wordt georganiseerd door zorgboerderijen of wijkcentra, waar professionele hulpverleners aanwezig zijn.

Als u behoefte heeft aan wmo dagbesteding dan kunt u zich melden bij uw gemeente. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor wmo dagbesteding. Minderjarigen met een behoefte aan dagbesteding kunnen zich ook melden bij hun gemeente op grond van de Jeugdwet.

Hoe regel ik

WMO Dagbesteding

Wmo dagbesteding ouderen

Voor ouderen geldt dat zij in bepaalde gevallen aanspraak kunnen maken op wmo dagbesteding. Heeft u een Wlz-indicatie dan kunt u zich voor dagbesteding melden bij het Zorgkantoor.

Wmo dagbesteding voor ouderen regelt u door melding te maken bij de wmo-afdeling van uw gemeente. Een wmo-consulent zal contact met u opnemen om samen met u te onderzoeken welke organisaties in de buurt passende wmo dagbesteding voor ouderen verzorgen.

Voor bijvoorbeeld dementerende ouderen draagt wmo dagbesteding bij aan het voorkomen van overbelasting van de partner en is het mogelijk om langer thuis te blijven wonen.

wmo dagbesteding

Bezwaar en Beroep

Heeft u een besluit ontvangen over Wmo dagbesteding en bent u het met de beslissing oneens. Van Niftrik Advocatuur staat voor u klaar en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar op 085 203 0903. Neem nu contact op met uw Wmo-advocaat in Nijmegen. Wij behartigen uw belangen ook als u niet in Nijmegen woont. Ons kantoor komt bij alle Nederlandse gemeenten voor u op.

GRATIS ORI√čNTEREND GESPREK

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS.
NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.