wmo        
Begeleiding

Heeft u wmo begeleiding nodig? Mogelijk kunt u begeleiding krijgen op grond van de wmo. De wmo staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning en legt op uw gemeente de verplichting om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor begeleiding vanuit de wmo.

Individuele begeleiding

Begeleiding kan worden georganiseerd in de vorm van individuele begeleiding. U kunt bijvoorbeeld individuele begeleiding nodig hebben vanwege problemen met uw concentratie of oriëntatie. Het is ook mogelijk dat u individuele begeleiding kunt gebruiken bij uw administratie, geldzaken, sociale contacten, het vinden van een juiste dagindeling of bij het doen van boodschappen. Zelfs bij het uitoefenen van uw hobby kan individuele Wmo begeleiding gewenst zijn.

WMO Begeleiding

Heb ik recht op

Individuele begeleiding?

WMO begeleiding, WLZ en Jeugdwet

Tot 18 jaar kunnen minderjarigen aanspraak maken op de Jeugdwet voor hun behoefte aan begeleiding. Vanaf 18 jaar kunnen meerderjarigen zich voor wmo begeleiding melden bij hun gemeente. Heeft u een WLZ-indicatie, een indicatie op grond van de Wet Langdurige Zorg, dan komt u niet in aanmerking voor begeleiding op grond van de wmo. In dat geval kunt u terecht bij het Zorgkantoor.

Bezwaar en Beroep

Heeft u van uw gemeente een besluit ontvangen op grond van de Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en bent u het daarmee oneens, neemt u dan direct en gratis contact op met Van Niftrik Advocatuur voor advies. Wij beoordelen het genomen besluit, informeren u over uw proceskansen en bespreken op voorhand de mogelijke proceskosten.

GRATIS ORIËNTEREND GESPREK

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS.
NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.