Wat is      
respijtzorg

Wat is respijtzorg? Respijtzorg is vervangende zorg om uw mantelzorger een adempauze te gunnen om te voorkomen dat uw mantelzorger overbelast raakt. Anders gezegd gaat het om mantelzorgondersteuning.

Respijtzorg wmo

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u bij uw gemeente verzoeken om respijtzorg te organiseren. De taken die door uw mantelzorger worden uitgevoerd worden dan tijdelijk overgenomen.

Bij vormen van respijtzorg kan gedacht worden aan respijtzorg light (ondersteuning vanuit een buurthuis, vrijwilligers, welzijnsinstellingen), dagopvang, aanwezigheidszorg (ook thuis) en logeeropvang.

Financiering van de

Respijtzorg

Financiering Respijtzorg

De financiering van de respijtzorg is van meerdere factoren afhankelijk en kan geregeld worden vanuit de wmo, maar ook op basis van de Jeugdwet, Wet Langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet. 

WMO Huishoudelijke hulp

Bezwaar en Beroep

Heeft u nog vragen over de financiering van de respijtzorg of wilt u toelichting op de vraag wat is respijtzorg? Neemt u dan direct gratis contact op met Van Niftrik Advocatuur door te bellen op telefoonnummer 085 203 0903. Wij beoordelen het wmo-besluit van uw gemeente en informeren u over uw proceskansen en de proceskosten.

GRATIS ORIËNTEREND GESPREK

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS.
NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.