Wat is
beschermd wonen

Wat is beschermd wonen? Beschermd Wonen is bedoeld voor mensen die vanwege hun psychische of psychosociale problemen niet zelfstandig kunnen wonen. Te denken valt aan mensen die last hebben van autisme, psychoses, verslavingen, ADHD of nah (niet-aangeboren hersenletsel).

Met Beschermd Wonen wordt een omgeving gecreëerd met een heldere structuur en een regelmatige dagindeling. Daarnaast zorgt de Beschermd Wonen setting voor een veilige omgeving waarin bewoners zoveel mogelijk beschermd zijn tegen schade, die zij zichzelf en anderen zouden kunnen aandoen.

Waar kun je beschermd Wonen?

Er zijn verschillende wooninitiatieven waaronder woningen die onderdeel uitmaken van een RIBW (Regionaal Instituut Beschermd Wonen) of onderdeel zijn van GGZ-instellingen. Steeds vaker zijn er ook kleinschaliger wooninitiatieven, zoals bij zorgboederijen.

Het is ook mogelijk om thuis een Beschermd Wonen setting te organiseren en met een pgb, een persoonsgebonden budget, de zorg thuis in te kopen. In bepaalde gevallen verdient dat de voorkeur boven een wooninitiatief.

Beschermd wonen

Aanvragen?

Beschermd wonen aanvragen

Voor jongeren onder de 18 jaar dient u een aanvraag voor Beschermd Wonen in bij uw gemeente op grond van de Jeugdwet. Voor meerderjarigen kunt u Beschermd Wonen aanvragen bij uw gemeente op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Heeft u een WLZ-indicatie, dan kunt u een aanvraag voor Beschermd Wonen indienen bij het Zorgkantoor.

Bezwaar en Beroep

Heeft u een besluit ontvangen over het Beschermd Wonen en bent u het met de beslissing oneens. Van Niftrik Advocatuur staat voor u klaar en is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar op 085 203 0903. Neem nu contact op met uw Wmo-advocaat in Nijmegen. Wij behartigen uw belangen ook als u niet in Nijmegen woont. Ons kantoor komt bij alle Nederlandse gemeenten voor u op.

Wat is beschermd wonen

GRATIS ORIËNTEREND GESPREK

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS.
NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.