Wat kost een advocaat?

Wat kost een advocaat?

Wat kost een advocaat? Een advocaat werkt op basis van een met u overeengekomen uurtarief. Om te zorgen dat u niet verrast wordt door de kosten, kiest Van Niftrik Advocatuur er voor om u telkens tussentijds te informeren over de hoogte van de kosten. Zo kunt u steeds afwegen of u een volgende stap wenst te zetten in uw zaak. Om het overzichtelijk te houden, brengt Van Niftrik Advocatuur – anders dan andere kantoren – niet apart ook nog kantoorkosten bij u in rekening.

Wat is een toevoeging?

Bent u niet in staat om ons uurtarief te betalen, omdat uw inkomen daarvoor ontoereikend is? Wij kunnen in voorkomend geval namens u een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand met het verzoek om onze advocaat aan u toe te voegen. Wat kost een advocaat als de Raad een toevoeging verleent?

Eigen bijdrage toevoeging

Wat kost een advocaat als een toevoeging is verleend? De Raad zal aan u een eigen bijdrage opleggen, die u rechtstreeks aan ons kantoor betaalt. De hoogte van die bijdrage is onder meer afhankelijk van het soort zaak en de hoogte van uw inkomen.

Korting op de eigen bijdrage

Wenst u voor een korting op de eigen bijdrage in aanmerking te komen, dan raden wij u aan om langs het juridisch loket te gaan in uw regio. Bij het juridisch loket legt u uit waar uw zaak over gaat en verzoekt u om een doorverwijzing van uw zaak naar uw advocaat in Nijmegen bij Van Niftrik Advocatuur. De doorverwijzing vanuit het juridisch loket levert u in bepaalde gevallen een korting op de eigen bijdrage op. Overigens zijn er bepaalde gevallen waarin u ook zonder doorverwijzing vanuit het juridisch loket recht heeft op de korting. Neemt u daarvoor contact met ons kantoor op, dan helpen wij u verder.

Bijzondere bijstand

Wat kost een advocaat mij als ik in de bijstand zit? Door uw bijstandsuitkering beschikt u veelal over onvoldoende middelen om het uurtarief van de advocaat te betalen. Wordt er door de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging aan u verleend, dan wordt een eigen bijdrage aan u opgelegd. Als ook de eigen bijdrage niet binnen uw financiële draagkracht past, dan kunt u bij uw gemeente verzoeken om vergoeding van de eigen bijdrage vanuit de bijzondere bijstand.

Rechtsbijstandsverzekering

Wat kost een advocaat als u voor rechtsbijstand verzekerd bent? Bent u voor de kosten van rechtsbijstand verzekerd, maak dan direct melding van het geschil bij uw verzekering. Blijkt dat de verzekering voor uw zaak polisdekking verleent, dan zal de verzekeraar als eerste in de gelegenheid gesteld willen worden om uw zaak op te lossen. De kosten van ons kantoor zullen door de verzekeraar in een aantal gevallen vergoed worden. Het gaat om onder meer de volgende gevallen:

  • Om uw recht te halen is het noodzakelijk om een gerechtelijke procedure te voeren. In het geval van een gerechtelijke procedure is de verzekeraar gehouden u een vrije advocaatkeuze te gunnen. U kunt ons kantoor dan opgeven om namens u te procederen. Van Niftrik Advocatuur is bevoegd om bij alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland namens u op te treden. 
  • Uw wederpartij blijkt bij dezelfde rechtsbijstandsverzekeraar verzekerd te zijn. De verzekeraar is het niet toegestaan om namens beide partijen op te treden. De verzekeraar zal u in dat geval een vrije advocaatkeuze moeten gunnen. De advocaat van Van Niftrik Advocatuur is partijdig en behartigt enkel uw belangen.
  • Blijkt dat de verzekeraar uw belangen niet juist behartigt of dat uw zaak wordt ingeschat als niet-haalbaar, dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. Uw zaak wordt dan beoordeeld door een onafhankelijke geschilbeslechter. Wordt u in de second opinion in het gelijk gesteld, dan komt u een vrije advocaatkeuze toe en kunt u ons kantoor in Nijmegen aanwijzen om voor u op te treden. 

Heeft u na het lezen van het artikel ‘wat kost een advocaat’ nog vragen? Kijk dan op onze pagina met veel gestelde vragen of neem contact op met Van Niftrik Advocatuur, uw advocaat in Nijmegen. Wij zijn te bereiken op 085 203 0903.

GRATIS ORIËNTEREND GESPREK

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS.
NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.