Wat is smartengeld?

Wat is smartengeld?

Naast de vergoeding van materiële schade kan ook immateriële schade vergoed worden. We noemen die vergoeding smartengeld, maar wat is smartengeld? Smartengeld stelt het slachtoffer in staat om zelf vreugde in te kopen. Het gaat om het vergoeden van ander nadeel dan uw vermogensschade. Met smartengeld wordt een vergoeding gegeven voor de pijn, het verdriet en de gederfde levensvreugde van u als slachtoffer. Smartengeld is onderdeel van uw letselschade.

In welke gevallen smartengeld?

In welke gevallen smartengeld wordt uitgekeerd, is in de wet vastgelegd. Een van de redenen om smartengeld toe te kennen is in het geval u letselschade heeft opgelopen. Letselschade kunt u bijvoorbeeld hebben opgelopen door een verkeersongeval, een arbeidsongeval of bedrijfsongeval of als gevolg van een medische fout.

Hoeveel smartengeld?

Op hoeveel smartengeld u recht heeft hangt onder meer af van leeftijd, beroep en de aard en ernst van uw letselschade, maar ook van de mate van blijvende invaliditeit en arbeidsongeschiktheid. Smartengeld wordt naar billijkheid vastgesteld. Juist omdat het om een vergoeding gaat voor de pijn, het verdriet en de gederfde levensvreugde, is het bepalen van een exact bedrag niet op voorhand te geven. Van belang is wel dat er gelijkheid bestaat in de begroting van de hoogte van de smartengelden. Om die reden wordt vaak een vergelijking gemaakt met smartengelden van andere letselschadeslachtoffers.

Meer informatie over smartengeld?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Van Niftrik Advocatuur. Uw letselschade advocaat in Nijmegen. Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch te bereiken op telefoonnummer 085 203 0903 of via het contactformulier op onze contactpagina.

Heeft u nog meer vragen?
Mogelijk staat het antwoord op uw vraag op onze veelgestelde vragen pagina.

GRATIS ORIËNTEREND GESPREK

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS.
NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.