Docent aan de radboud universiteit
& Nyenrode business universiteit

Universitair docent

Naast mijn baan als advocaat in Nijmegen ben ik als universitair gastdocent verbonden aan de Radboud Universiteit voor het mastervak Civiel Practicum. Daarnaast doceer ik jaarlijks als universitair docent aan de Nyenrode Business Universiteit een volle collegecyclus van het vak Beginselen van het recht.

Als advocaat breng ik mijn kennis en ervaring uit de rechtspraktijk mee naar de collegezaal. Op die manier draag ik bij aan een beter begrip van de theorie en laat ik studenten zien hoe de theorie uit de studieboeken in de praktijk wordt toegepast. Andersom vraagt het zijn van universitair docent iedere keer opnieuw om een grondige verdieping in de theorie. Daarmee houd ik mijn kennis op peil en laat ik mij graag verrassen door innovatieve gedachten van studenten.
universitair docent
Als advocaat breng ik mijn kennis en ervaring uit de rechtspraktijk mee naar de collegezaal. Op die manier draag ik bij aan een beter begrip van de theorie en laat ik studenten zien hoe de theorie uit de studieboeken in de praktijk wordt toegepast. Andersom vraagt het zijn van universitair docent iedere keer opnieuw om een grondige verdieping in de theorie. Daarmee houd ik mijn kennis op peil en laat ik mij graag verrassen door innovatieve gedachten van studenten.

Gastdocent Radboud Universiteit

Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen doceer ik het mastervak Civiel Practicum. Met dit vak worden studenten uitgedaagd om in het burgerlijk recht aan de hand van echte zaak processtukken op te stellen. Met dit mastervak krijgen studenten een goede indruk van wat er voor nodig is om in het belang van hun cliënt op te komen voor diens rechten.

Uit mijn praktijk als advocaat in Nijmegen haal ik een interessante casus, die geanonimiseerd aan de studenten wordt voorgelegd. De ene helft van de groep staat de eiser bij met een dagvaarding en de andere helft van de groep verdedigt de gedaagde partij met een conclusie van antwoord. De studenten van de Radboud Universiteit die aan dit vak deelnemen zitten in hun eindfase van hun rechtenstudie en kunnen alles uit de kast halen om te laten zien dat zij niet alleen kennis hebben van het recht, maar ook of zij tactvol een gerechtelijke procedure kunnen voeren.

Nadat de studenten hun processtukken hebben opgesteld en met elkaar gedeeld, wordt de casus door mij plenair behandeld. In deze gezamenlijke behandeling geef ik de kern en knelpunten van de zaak weer. Daarna geef ik mijn visie vanuit een rechterlijk (onpartijdig) oogpunt, gevolgd door mijn visie als advocaat van eiser en als advocaat van de gedaagde partij. De gezamenlijke behandeling levert ieder jaar opnieuw een interessante kennisuitwisseling met de studenten op.

Nyenrode Business Universiteit

Op de Nyenrode Business Universiteit doceer ik het vak Beginselen van het recht voor eerstejaars registeraccountants. Bij dit vak wordt van mij als universitair docent gevraagd dat ik jonge studenten de beginselen van het recht bijbreng. 

In de praktijk krijgen registeraccountants steeds meer te maken met het recht. Het vak heeft tot doel om de studenten een goed beeld te geven van de reikwijdte van het recht. De studenten worden door de belangrijke rechtsgebieden waaronder het staats- en bestuursrecht, het strafrecht en het burgerlijk recht meegenomen. Voor de jonge studenten is het een pittig vak.

In een korte periode wordt van de studenten verwacht dat zij zich de beginselen van het recht hebben eigen gemaakt. De studenten van de Nyenrode Business Universiteit werken veelal in de financiële praktijk van accountantskantoren, Ministeries of bij de Belastingdienst. In de collegezaal is merkbaar dat zij al tijdens hun studie geconfronteerd worden met de praktijk.

Om voor het vak beginselen van het recht een sterke koppeling tussen theorie en praktijk te realiseren, ontvangt Nyenrode Business Universiteit graag universitaire docenten die werkzaam zijn in de praktijk. Vanuit mijn praktijk als advocaat in Nijmegen kan ik een mooie bijdrage leveren aan dit interessante onderwijs.

Sinds de Corona Crisis heeft het onderwijs moeten zoeken naar alternatieve oplossingen om docenten en studenten bij elkaar te brengen en het niveau van het onderwijs te waarborgen. Nyenrode Business Universiteit heeft al in een vroeg stadium gezorgd voor voldoende capaciteit om online les te kunnen geven. Vanuit mijn advocatenkantoor in Nijmegen geef ik sindsdien het merendeel van de colleges vanachter mijn scherm.

Logo Nyenrode

GRATIS ORIËNTEREND GESPREK

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS.
NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.