Letselschade Advocaat Roy van Niftrik. Van Niftrik Advocatuur in Nijmegen. Auto ongeluk, letselschade, verkeersongeval, schade opgelopen. Letselschade expert

Letselschade advocaat in Nijmegen

U BENT SLACHTOFFER MET LETSELSCHADE?

Opzoek naar een letselschade advocaat in Nijmegen? U bent slachtoffer met letselschade? Het letsel dat u oploopt kan uiteenlopen van fysieke tot psychische klachten en beperkingen. Vaak is er sprake van een combinatie van beide. Bovendien is niet al het letsel gelijk na het ongeval zichtbaar. Waar een botbreuk door een aanrijding tastbaar is, zijn concentratieproblemen, een verminderde belastbaarheid en blijvende stemmingswisselingen (bijvoorbeeld als gevolg van een ontwikkelde PTSS) niet meteen zichtbaar.

Wie hebben recht op schadevergoeding?

Het uitgangspunt is dat iedereen zijn eigen schade draagt, tenzij een ander daarvoor aansprakelijk gehouden kan worden. Is een ander aansprakelijk voor uw schade, dan zal die ander u de schade moeten vergoeden. Bij het begroten van de schade maken wij voor u een vergelijking tussen uw huidige situatie (na ongeval) en een denkbeeldige situatie, die er zou zijn geweest als het ongeval u niet zou zijn overkomen. Het doel is u zodanig te compenseren dat de gevolgen van het ongeluk zoveel mogelijk worden weggenomen. Uw letselschade kan bestaan uit vermogensschade, maar ook uit smartengeld.

Uw letsel melden

Heeft u letselschade opgelopen, dan doet u er verstandig aan om zo snel mogelijk uw klachten en beperkingen te melden bij uw huisarts. Zo nodig kan de huisarts u doorverwijzen naar specialisten in het ziekenhuis die u verder kunnen behandelen. Het op tijd melden van uw klachten en beperkingen is van belang voor uw genezing, maar ook voor het verhalen van uw letselschade is het noodzakelijk dat kan worden aangetoond dat uw klachten en beperkingen het gevolg zijn van het ongeluk.

Smartengeld (immateriële schadevergoeding)

Met smartengeld wordt geprobeerd tegemoet te komen aan het rechtsgevoel van het slachtoffer. Smartengeld is een vorm van genoegdoening en biedt een zekere compensatie. De hoogte van het smartengeld wordt naar billijkheid vastgesteld, waarbij onder andere gekeken wordt naar de aard van de aansprakelijkheid, de aard, duur en intensiteit van de pijn en het verdriet en de gederfde levensvreugde die het gevolg is van het ongeluk.

Medisch adviseur en medisch expert

Om uw letselschade vergoed te krijgen, vragen wij onze medisch adviseur om te onderbouwen welk letsel het gevolg is van het u overkomen ongeluk. De medisch adviseur kan onder meer beoordelen of u een medische eindtoestand heeft bereikt, maar ook of er onzekerheden zijn over uw genezing. Het kan namelijk zo zijn dat u niet volledig herstelt.

De uitkomsten van het medisch advies kunnen soms aanleiding geven om nader onderzoek te laten verrichten door een medisch expert. Een neuroloog kan bijvoorbeeld verder onderzoek doen en beoordelen welke gevolgen het ongeluk heeft voor uw geheugen.

Overlijdensschade

Soms leidt het opgelopen letsel tot de dood. Het vergoeden van schade krijgt dan een ander karakter, doordat niet zozeer gekeken wordt naar de schade van de overledene, maar naar de gevolgen voor de nabestaanden. Voor de begroting van overlijdensschade gelden bijzondere regels.  

Schaderegeling

“Een goed verhaal over uw letselschade leidt zogezegd tot een ‘goed’ schadeverhaal” Het komt dus – naast een gedegen juridische kennis – neer op een creatieve geest om voor u tot een gepaste schaderegeling te komen. Met ons als uw letselschade advocaat in Nijmegen krijgt u een goed schadeverhaal.

Gerechtelijke procedure

Hoewel de letselschade advocaat veelal in staat is om uw zaak buiten de rechter om te regelen, kan een gerechtelijke procedure onvermijdelijk zijn. Als letselschade advocaat in Nijmegen ben ik bevoegd om namens u te procederen bij rechtbanken en gerechtshoven om aansprakelijkheid in uw zaak te laten vestigen of de schade voor vergoeding in aanmerking te brengen.

Letselschade-expert & Letselschade advocaat in nijmegen

BIJ LETSELSCHADE STAAN WE SAMEN STERK

Wil Hoogstraaten, onze letselschade-expert, heeft jarenlange ervaring opgedaan in de verzekeringswereld als schadebehandelaar bij een grote verzekeraar. Nadien is Wil overgestapt naar de advocatuur, waar hij vele tevreden cliënten heeft bijgestaan met het verhalen van hun letselschade. 

In 2015 maakte ik de overstap van de rechtspraak naar de advocatuur en leerden Wil en ik elkaar kennen. Sindsdien slaan wij onze handen ineen in het belang van onze cliënten. Het is een samenwerking van jong en oud, waarin ervaring en nieuwe inzichten samenkomen.

Heeft u letselschade?

U heeft letselschade opgelopen? Dat vinden wij vervelend. Wij staan voor u klaar om uw letselschadezaak met onze letselschade-experts, waaronder een medisch adviseur en een rekenkundige, tot een goed einde te brengen. 

Kundige Experts

Tijdens uw gratis oriënterend gesprek maken wij samen met onze letselschade-expert een zo duidelijk mogelijk beeld van uw situatie. Daarbij denken wij aan alles waar u mogelijk niet aan gedacht heeft. Zo bouwen we samen aan een sterke zaak.

letselschade advocaat
Nazorg

De afhandeling van uw zaak is minstens zo belangrijk in onze ogen. U heeft een bewogen tijd achter de rug en moet verder met uw toekomst. Ook na de afhandeling van uw zaak, kunt u uw letselschade advocaat in Nijmegen bereiken.

U verdient onze zorg

Op weg naar een gepaste oplossing voor uw zaak bied ik u professionele rechtsbijstand door hoofd- van bijzaken te scheiden, verwachtingen bij te stellen en uw belangen adequaat onder woorden te brengen. Een oplossing moet bij u passen, daarom hecht ik aan een persoonlijk contact met u.

Als uw letselschade advocaat in Nijmegen zoek ik samen met onze letselschade-expert zo mogelijk naar een oplossing buiten de rechter om. Met mijn zakelijke, maar vriendelijke houding voer ik namens u onderhandelingen of tracht ik in een procedure de rechter te overtuigen.

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op
Direct letselschade melden
GRATIS ORIËNTEREND GESPREK

DIT EERSTE GESPREK MET UW LETSELSCHADE ADVOCAAT IN NIJMEGEN
IS
VRIJBLIJVEND EN GRATIS. NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.