Verzekeringsrecht

Voor veel risico’s kunt u zich tegenwoordig verzekeren. Denkt u bijvoorbeeld aan een verzekering voor arbeidsongeschiktheid, een rechtsbijstandverzekering, een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheden, een inboedelverzekering of een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid.

U betaalt verzekeringspremie en dan is de dag aangebroken dat u de verzekering nodig heeft die u eerder had afgesloten. U spreekt de verzekering aan tot nakoming van de afgesloten polis, maar de verzekeraar bericht u dat de zaak niet haalbaar is of dat zij geen reden ziet om tot uitkering over te gaan. U heeft dan te maken met het verzekeringsrecht, waarbij deskundige juridische bijstand nodig is.

Op dat moment raadpleegt u vooral eerst uw verzekeringstussenpersoon, als deze betrokken was bij het afsluiten van de polis. Mocht dat niet leiden tot een oplossing, mogelijk kunnen wij u van dienst zijn in het geschil met uw verzekeraar. 

Verzekeringskwestie

Verzekeringsrecht

Geschillenregeling

Bent u voor rechtsbijstand verzekerd (bijvoorbeeld bij DAS of ARAG) en acht uw rechtsbijstandsverzekering uw zaak niet-haalbaar, mogelijk biedt de geschillenregeling uitkomst. De geschillenregeling kunt u veelal raadplegen op de website van uw rechtsbijstandsverzekeraar en is onderdeel van uw polisvoorwaarden.

Door een beroep te doen op de geschillenregeling kunt u een second opinion laten uitvoeren. Blijkt uw zaak toch haalbaar te zijn, dan heeft u recht op een vrije advocaatkeuze en zal de verzekeringsmaatschappij de kosten van rechtsbijstand moeten vergoeden.

Ons kantoor kan worden ingeschakeld voor het uitvoeren van een second opinion in het kader van de geschillenregeling. Daarnaast kunt u ons kantoor op grond van de u gegunde vrije advocaatkeuze inschakelen.

GRATIS ORIËNTEREND GESPREK

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS.
NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.