Verkeersongeval

Verkeersongevallen komen voor in alle soorten en maten. Gemotoriseerd verkeer dat met elkaar in botsing komt, zoals auto’s, bromfietsen en motoren of ongemotoriseerd verkeer, waaronder fietsers en voetgangers die betrokken raken bij een ongeluk. Voor iedere variant gelden eigen rechtsregels en mogelijkheden om uw schade te verhalen.

Bent u slachtoffer geworden van een verkeersongeval en heeft u (letsel)schade opgelopen? Een verkeersongeval kan in een klein hoekje zitten en ingrijpende gevolgen hebben, zeker als u letsel heeft opgelopen en daardoor arbeidsongeschikt bent geraakt. Laat u zich direct professioneel door ons bijstaan, zodat wij uw rechten kunnen veiligstellen.

Polisdekking

Bij het verhalen van uw schade spreken wij niet alleen de schadeveroorzaker aan, maar kijken wij ook naar de eventuele dekking van andere lopende verzekeringen, die voor uw schade kunnen worden aangesproken. U kunt in dit verband denken aan de Schadeverzekering voor Inzittenden of een Ongevallen-inzittendenverzekering.

Roy van Niftrik, Van Niftrik Advocatuur in Nijmegen, Advocaat verkeersongeval

Aanpak bij een verkeersongeval

Om uw belangen zo snel en goed mogelijk te kunnen behartigen, ontvangen wij graag van u het Schade AanrijdingsFormulier (SAF) dat door u en uw wederpartij is ingevuld en ondertekend en eventueel beeldmateriaal van het ongeluk (foto’s of videobeelden). Veelal is de politie ter plaatse geweest en wordt er een proces-verbaal opgemaakt over het ongeval. Het proces-verbaal kunnen wij voor u opvragen.

Aan de hand van deze informatie kunnen wij u adviseren over de haalbaarheid van uw zaak. Blijkt er voldoende bewijs aanwezig, dan zullen wij uw wederpartij aansprakelijk stellen voor uw schade. In veel gevallen is duidelijk welke partij verantwoordelijk was voor het ongeluk en wordt aansprakelijkheid in de regel buiten de rechter om door erkenning gevestigd. In het geval aansprakelijkheid niet erkend wordt, kunnen wij voor u de rechter om een oordeel vragen.

Is aansprakelijkheid gevestigd, dan komen de kosten van rechtsbijstand voor vergoeding in aanmerking als onderdeel van uw schade. De gedachte is immers dat u deze kosten niet zou hebben gemaakt zonder het ongeval. Bent u voor rechtsbijstand verzekerd? Laat ons dat dan direct weten, zodat wij u kunnen helpen bij het veiligstellen van uw rechten op grond van uw polis. Mocht een gerechtelijke procedure noodzakelijk zijn om uw recht te halen, dan kunnen wij dat veelal op kosten van uw rechtsbijstandsverzekering doen.

GRATIS ORIËNTEREND GESPREK

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS.
NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.