Medische fout

Hoewel zorgverleners in de regel alles in het werk zullen stellen om u te genezen, kunt u slachtoffer worden van een medische fout. Bent u het slachtoffer geworden van een medische fout? Lijdt u daardoor schade en heeft u letsel opgelopen? Medische fouten zijn vaak moeilijke zaken, omdat er veel bij komt kijken voordat duidelijk is of de schade verhaalt kan worden. Laat ons uw belangen behartigen.

Lege Artis

Bij medische fouten gaat het in de kern om de vraag of de behandelaar heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam vakgenoot mag worden verwacht. Voor de beantwoording van deze vraag is specifieke (medische) kennis vereist. Ons kantoor beschikt daarover en werkt samen met medisch adviseurs om de nodige antwoorden te verzamelen.

Er zijn meerdere situaties denkbaar waarbij sprake kan zijn van een medische fout. Denkt u aan het foutief uitvoeren van een behandeling, het uitvoeren van een behandeling door een daartoe onbevoegde, het toepassen van een onjuiste behandelmethode of de gemiste diagnose.

Roy van Niftrik, Van Niftrik Advocatuur in Nijmegen, Advocaat medische fout

Foutief uitgevoerde behandeling

Voor het uitvoeren van behandelingen gelden professionele standaarden. Deze standaarden worden door vakgroepen steeds meer vastgelegd in richtlijnen en protocollen. Daardoor kan nauwkeuriger worden nagegaan of uw schade het gevolg is van onjuist of onzorgvuldig handelen. Denkt u in dit verband aan een knieoperatie, waarbij een totale knie wordt geplaatst onder een verkeerde hoek met als gevolg dat u na enige tijd lopen uw knie onnodig verslijt.  

Onbevoegdelijk handelen

Ook voor zorgverleners geldt ‘schoenmaker blijf bij uw leest’. Sommige medische verrichtingen zijn voorbehouden aan bepaalde zorgverleners. Dat is om te voorkomen dat patiënten gedupeerd raken door onbekwame zorgverleners. Bent u toch behandeld door iemand die onbevoegd was om de behandeling uit te voeren en heeft u daardoor schade, laat het ons weten.

Onjuiste behandelmethode

Voor het behandelen van uw aandoening of ziekte kunnen soms verschillende methodes toegepast worden. Bent u behandeld maar blijkt achteraf dat een andere behandelmethode had moeten worden toegepast? Ons kantoor zet zich graag voor u in om uw schade te verhalen. Denkt u bijvoorbeeld aan een gebroken pink met een schuine fractuur die op de spoedeisende hulp snel is gespalkt aan de ringvinger. Door de kracht van de pezen en de schuine breuk groeide de pink verkeerd aan. De pink was korter en dikker als gevolg van een onjuiste behandelmethode. De pink had door middel van een andere behandelmethode beter vastgezet moeten worden.

Gemiste diagnose

Meldt u zich met klachten bij uw dokter, maar stelt deze een verkeerde diagnose waardoor u niet de juiste zorg krijgt? Mogelijk geeft dat aanleiding tot verhaal van uw schade. De gemiste diagnose als medische fout is een ingewikkelde kwestie, omdat bepaalde symptomen soms passen bij meerdere diagnoses. Niet iedere gemiste diagnose is een medische fout. In dit verband kan gedacht worden aan de arts die de klachten van de patiënt interpreteert als blaasontsteking, terwijl sprake is van een bloedvat dat scheurt (aneurysma) waardoor een dodelijke inwendige bloeding ontstaat. In het geval de arts bekend had moeten zijn met het aanwezige aneurysma, dan is de gemiste diagnose een medische fout.

Medisch adviseur

Medische aansprakelijkheidszaken zijn ingewikkeld. Om de haalbaarheid van uw zaak te beoordelen is het verzamelen van voldoende medische informatie onmisbaar. Houdt u goed bij door wie u behandeld bent, zo kan achteraf bij de betrokken behandelaren verzocht worden om een kopie van uw medisch dossier. Om de haalbaarheid van uw zaak te kunnen beoordelen zal ons kantoor veelal een medisch adviseur inschakelen.

Second opinion

Heeft u zich laten behandelen, maar twijfelt u over het resultaat van uw operatie of behandeling? Het aanvragen van een second opinion kan u de nodige duidelijkheid geven. In bepaalde gevallen kunt u op kosten van uw zorgverzekeraar een second opinion laten uitvoeren. Neemt u daarvoor contact op met uw zorgverzekeringsmaatschappij.
De uitkomsten van de second opinion kunnen aanleiding zijn om een medische fout te veronderstellen. Vraag de behandelaar van de second opinion om zijn bevindingen schriftelijk aan u te bevestigen.

Tuchtrecht

Is uw behandelaar een in het BIG-register erkende zorgverlener, dan kan er aanleiding bestaan om de medische tuchtrechter om een oordeel te vragen. De Wet BIG geeft regels ter bescherming van patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het oordeel van de tuchtrechter kan handzaam zijn bij het vestigen van aansprakelijkheid. Ons kantoor is bekend met het voeren van medische tuchtprocedures en kan u daarmee van dienst zijn.

Voor meer informatie over de tuchtrechtspraak in Nederland zie:
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

GRATIS ORIËNTEREND GESPREK

DIT EERSTE GESPREK MET DE ADVOCAAT IS VRIJBLIJVEND EN GRATIS.
NEEM NU CONTACT OP OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN.